Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete.

KÖZADAT ÚJRAHASZNOSÍTÁSI JOGORVOSLAT

Általános közzétételi lista az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet menüstruktúrája szerint.

I. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
1.1 KAPCSOLAT, ELÉRHETŐSÉG hivatkozás
1.2 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS hivatkozás
1.3 SZERVEZET VEZETŐI hivatkozás
1.4 ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ADATOK hivatkozás
1.6 IRÁNYÍTOTT SZERVEK nem releváns
1.7 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK nem releváns
1.8 KÖZALAPÍTVÁNYOK nem releváns
1.11 FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERVEK hivatkozás
2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
2.1 A SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE, FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
hivatkozás
2.2 TEVÉKENYSÉG TÁJÉKOZTATÓ (MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN) nem releváns
2.5 KÖZSZOLGÁLTATÁSOK MEGNEVEZÉSE, TARTALMA, IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJE, FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKE nem releváns
2.6 A SZERV NYILVÁNTARTÁSAI nem releváns
2.11 PÁLYÁZATOK nem releváns
2.12 ALAPTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK hivatkozás
2.13 KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE hivatkozás
2.14 STATISZTIKÁK JOGSZABÁLY ALAPJÁN nem releváns
2.15 STATISZTIKÁK KÖZÉRDEKŰ ADATOKRÓL nem releváns
2.18 EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTÁK

1. hivatkozás

2. hivatkozás

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK
3.1 ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK hivatkozás
  SZÁMVITELI BESZÁMOLÓK hivatkozás
3.2 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK hivatkozás
3.3 SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK nem releváns
3.4 5 M. FT FELETTI SZERZŐDÉSEK (ÜVEGZSEB) hivatkozás
3.6 NEM ALAPFELADATTAL ÖSSZEFÜGGŐ KIFIZETÉSEK nem releváns
3.7 EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK hivatkozás
3.8 KÖZBESZERZÉSI INFORMÁCIÓK hivatkozás

 

Weboldalunkon sütiket használunk

Az usz.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.